Behandlinger

Vi er erfarne tandlæger, der tilbyder alle typer af behandlinger. Der er mange ting, du selv kan gøre for at passe godt på dine tænder. Hvis du vil undgå huller og omfattende behandlinger, er det imidlertid vigtigt, at du besøger din tandlæge jævnligt. 

Den bedste mundhygiejne er individuel og skal tilpasses gennem hele livet, og vi foretrækker altid forebyggelse frem for at skulle bore.

Mangler du en tand?

Hvis du får trukket tænder ud, vil vi foreslå løsninger, der kan erstatte de manglende tænder. Det kan være broer, implantater eller proteser. Hvilken løsning, der passer bedst afhænger af den enkeltes tandsæt.

Det er Paradontotis og caries (huller i tænderne), der er de to helt store syndere. Ubhandlet Paradontotis kan ødelægge den knogle, hvor tanden sidder fast i, og caries kan skabe hul ind til nerven, som kan blive angrebet af bakterier.

Du kan læse mere om sygdomme og behandlinger på:    Tandlægeforeningen.dk

implantat_dt_480.png

Protese

En protese kan bruges til at erstatte en enkelt tand, flere tænder eller alle tænder i kæben, men i modsætning til en bro eller et implantat skal protesen dagligt fjernes fra munden, når den skal rengøres. Derfor egner det sig bedst til folk, som ikke oplever det som et stort problem at skulle have tænder, der kan tages ud.

Bro

En bro benytter nabotænderne til den manglende tand som støtte for en kunstig tand. En bro kan også have flere kunstige tænder på række, hvis man mangler flere tænder ved siden af hinanden. Det mest brugte er at sætte broer fast med kroner på nabotænderne. Broer er derfor en god løsning, hvis nabotænderne alligevel skal have en krone på.

Implantat

Et implantat består af en kunstig tandrod, som bores ned i kæbeknoglen. Oven på roden spændes en kunstig tand fast. Et implantet kræver, at der er tilstrækkelig knogle at bore fast i, og at der er plads til implantatet, så man ikke skader nabotænderne.

Er du grøn, gul eller rød?

Er du grøn, gul eller rød? Det får du svaret på, når du er til tjek hos tandlægen. Alle patienter på danske tandklinikker skal nemlig inddeles i henholdsvis en grøn, en gul og en rød kategori.

Inddelingen af patienterne i grønne, gule og røde skal bruges, når tandlægen skal fastlægge, hvor ofte den enkelte patient skal have tjekket tænderne. Det skal ske ud fra såkaldte nationale kliniske retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet. Ifølge retningslinjerne skal tandlægerne indkalde patienterne til tjek ud fra en såkaldt risikobaseret vurdering.

Sundhedsstyrelsen lægger også vægt på, at du som patient selv har et ansvar for at tage vare på din egen tandsundhed. Hvis du er gul patient, har du også selv et ansvar for at prøve at blive grøn. Og hvis du er grøn, har du et ansvar for at sørge for, at du bliver ved med at være grøn.

Grøn

Du tilhører den grønne kategori, hvis du ikke har aktiv sygdom i tænderne, tandkødet eller mundhulen i øvrigt. Hvis du er grøn, vil du blive indkaldt til undersøgelse hos tandlæge eller tandplejer med 12-24 måneders mellemrum.

I forbindelse med hver enkelt undersøgelse vil du kunne få en tandrensning med tilskud fra din region. Du kan sagtens bede om at få tænderne renset oftere, men der er kun tilskud til tandrensninger til grønne patienter maksimalt én gang om året.

Gul

Du er i den gule kategori, hvis du har aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule, samtidig med at tandlægen vurderer, at du selv sammen med tandlægen kan medvirke til en bedre sundhedstilstand, fx ved at holde igen med søde sager, stoppe med tobaksrygning og være endnu grundigere med tandbørsten.

Som gul patient vil du efter behov blive indkaldt til én eller flere fokuserede kontrolundersøgelser i løbet af året. Du vil i det omfang, der er nødvendigt i forhold til din sygdom, kunne få tilskud til mere end én tandrensning om året.

Rød

Du er i den røde kategori, hvis du har aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule, og tandlægen vurderer, at du ikke er i stand til selv at gøre det bedre og derfor har behov for hyppigere tandlægebesøg.

Tandlægen sætter forebyggelse og behandling i gang, og du vil blive indkaldt efter behov – typisk oftere end en gul patient. Der er tilskud til den nødvendige forebyggende og kontrollerende behandling, herunder tandrensninger.Du kan læse mere om grøn, gul og rød ordningen på:    Tandlægeforeningen.dk